Posavska štipendijska shema - razpisi


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Regionalna razvojna agencija Posavje dne 28. 2. 2019 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2019/2020.

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI NA PODROČJU KULTURE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Regionalna razvojna agencija Posavje dne 6.9.2019 objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

PREDMET RAZPISA: Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2019/2020 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva - restavratorstva kulturne dediščine.

ROK za oddajo vlog je 15.10.2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Regionalna razvojna agencija Posavje dne 22.8.2018 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2018/2019

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30.9.2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44