Aktualni razpisi


JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE Z GARANCIJAMI GSP


RRA Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. dne 2.6.2023 objavlja Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropski ali nacionalnimi sredstvi,

  • financiranje investicij ter

  • financiranje obratnih sredstev.


Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju regije Posavje svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.


Razpisna dokumentacija:


Razpis je odprt do 15.12.2023.


Dodatne informacije lahko pridobite pri Danici Kramžar, tel.: 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .