Aktualni razpisi

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Posavski regiji

Regionalna razvojna agencija Posavje  je dne 30.6.2017 objavila v Uradnem listu št. 32 Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Posavski regiji.

Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 do porabe sredstev oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je 15.5.2018.

Upravičeni stroški so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki so nastali od 1.1.2017 naprej.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Danica Kramžar, danica.kramzar@rra-posavje.si , telefon: 07 488 10 44