Aktualni razpisi

01. 09. Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-2428. 08. Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte25. 08. Javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 202316. 08. Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške16. 08. Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023)16. 08. Podaljšanje roka za oddajo vlog JR Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni n krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 - 202516. 08. JAVNI POZIV za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-203016. 08. Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 - 2025«07. 08. Nov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbe31. 07. Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-202731. 07. Javni poziv 109SUB-PPŠ23 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev24. 07. Spremenjen javni razpis za športno infrastrukturo05. 07. Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij05. 07. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/202412. 06. Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 202306. 06. Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu (4. - 6. oktober 2023)05. 06. Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih05. 06. Natečaj za mlade kreativce Young Drummers letos na temo kulturnega turizma22. 05. Nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih24. 04. Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/202418. 04. 1,5 milijona evrov za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije v 2023 in 202403. 04. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 202328. 03. Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2023/2024 (JP MLADI 2023/2024)27. 03. Objava dveh Javnih razpisov za predložitev vlog za standardne projekte24. 03. Objavljen je javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 202322. 03. Vabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2023 in 2024)13. 03. Javni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 202306. 03. COVID MIKROKREDITI 202306. 03. Nove subvencije za zaposlitev03. 03. Objavljen je javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 202314. 02. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 202413. 02. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/202410. 02. Pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize - predvidoma od 21. februarja 202324. 01. Štipendije za deficitarne poklice v gostinstvu in turizmu19. 01. Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023 ̶ 2024 – KOCLES 4.0. 03. 01. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah27. 12. Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih17. 11. Najava razpisa - Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih17. 10. Razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov28. 09. 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma08. 08. Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-202503. 08. Ugodni krediti SRRS za MSP in velika podjetja na področju snovne in energetske učinkovitosti03. 08. avni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 202227. 07. Trenutno odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo13. 06. Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb13. 06. Nepovratna sredstva pravnim osebam za električna vozila03. 06. Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 202330. 05. Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu23. 05. Javni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanove16. 05. Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketing25. 04. Na voljo 11,55 milijonov EUR COVID garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere20. 04. Slovenski podjetniški sklad objavil JR - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere19. 04. Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022 (JP MLADI 2021/2022)13. 04. Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih11. 04. Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-1906. 04. Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 202204. 04. Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo04. 04. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu21. 03. Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji21. 03. Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)21. 03. Javni razpisi za pred financiranje projektov v kmetijstvu, gospodarstvu in NVO11. 03. Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja08. 03. P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij07. 03. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih07. 03. P4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih07. 03. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah01. 03. Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture28. 02. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah28. 02. SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR21. 02. Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO21. 02. Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti01. 02. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/202331. 01. REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing12. 01. Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost12. 01. Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornost06. 01. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B104. 01. Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti03. 01. Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo03. 01. P7 2021 - Mikrokrediti27. 12. javni poziv-nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev28. 10. INFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMA18. 10. Za VZHODNO kohezijsko regijo dodatno na voljo še 1 mio EUR mikrokreditov iz Sklada skladov SID banke18. 10. Vavčer za pridobitev certifikatov12. 10. Dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU30. 08. Javni poziv za "Vavčer za digitalni marketing" 03. 08. Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 30 Mb/s na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih21. 06. RAZPIS ZA SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP02. 06. Javni razpis za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–202702. 06. Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–202331. 05. Tečaji in izpiti za turistične vodnike24. 05. Objavljen je nov Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji17. 05. Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov17. 05. Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-202203. 05. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 202119. 04. Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi19. 04. Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 202114. 04. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let13. 04. P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-1909. 04. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/202. 04. P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere19. 03. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 202115. 03. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 202215. 03. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike15. 03. Javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 202110. 03. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF208. 03. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)15. 02. Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«15. 02. Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2021– Spodbude za zagon inovativnih podjetij15. 02. Razpis za najboljše prakse povezovanja kmetijstva in turizma 202112. 02. VAVČERJI Slovenskega podjetniškega sklada – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP09. 02. Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 202429. 01. Nepovratna sredstva za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.04. 01. P7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020,202102. 12. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 202117. 11. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-1912. 10. Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij09. 10. P7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020, 202105. 10. Javni razpis - »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«18. 09. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode - B114. 09. Znak kakovosti za leto 2021 »Lokalna gastronomija v hotelih«07. 09. Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID1904. 09. Pospeševanje naložb v trajnostno energijo na lokalni ravni: Evropski instrument za podporo mest (EUCF)27. 08. Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji18. 08. Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgih14. 08. Javni razpis P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP03. 08. P7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO03. 08. Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B129. 07. Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)28. 07. Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi24. 07. Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi20. 07. P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.08. 07. Slovenski podjetniški sklad objavlja »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«22. 06. Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic02. 06. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostni02. 06. Javni razpis za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/00000722. 05. Sprememba razpisa P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji08. 05. Sprememba razpisnega roka po Javnem razpisu za posojila na problemskih in obmejnih območjih - BP320. 04. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 202016. 04. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike06. 04. Izredni razpis Srednjeevropske pobude COVID-19: 600.000 EUR za projekte na področju zdravstva, izobraževanja in MSP30. 03. Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa30. 03. Pomoč SID banke za mala, srednja in velika podjetja10. 03. Objavljen javni razpis za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše 10. 03. Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 202002. 03. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 202202. 03. Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 202102. 03. Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«24. 02. P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij 17. 02. javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-202110. 02. P7 2020 - Mikrokrediti10. 02. SK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR10. 02. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 202010. 02. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 202007. 02. P7 2020 - Mikrokrediti20. 01. Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 202013. 01. Ugodna posojila za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi13. 01. Ugodna posojila za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi27. 12. P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji16. 12. Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 202010. 12. Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti 04. 12. Napoved razpisa - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti02. 12. VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva21. 10. Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti21. 10. P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP18. 10. Spodbude za digitalno transformacijo MSP18. 10. Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 202111. 10. VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja27. 09. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 201927. 09. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 202224. 09. Kolesarska infrastruktura: Subvencija02. 09. Javni razpis za štipendije za študij v tujini za specializirane poklice v kulturi za š.l. 2019/2012. 08. SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR09. 08. Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 201905. 08. Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)05. 08. SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji02. 08. JAVNI RAZPIS ZA PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019-202302. 08. Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/202017. 07. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.017. 07. Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji05. 07. Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«07. 06. Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP 303. 06. Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«20. 05. Vavčer za STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB 20. 05. Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije08. 04. SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD OBJAVLJA NOVO KVOTO ZA MIKROKREDITE V SKUPNI VIŠINI 12 MIO EUR08. 04. Slovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJO19. 03. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere11. 03. Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij 04. 03. Objava javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve 25. 02. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini25. 02. Vavčer za udeležbo v gospodarskih deligacijah v tujino25. 02. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih25. 02. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov15. 02. Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov15. 02. Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk15. 02. Javni razpis EUROSTARS 201903. 01. Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture03. 01. Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji03. 01. Mikrokrediti 201917. 12. Razpis MGRT: Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-202020. 11. Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-202202. 11. Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 201910. 09. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«10. 09. Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/201813. 08. JR Mentorske sheme za socialna podjetja10. 08. Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 201809. 07. Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju29. 06. Javni razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih v letih 2018 in 2019 - Vabilo na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obme11. 06. Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–201911. 06. Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila07. 06. Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov04. 06. Javno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2018 v Münchnu 24. 05. Poziv Sejalec 201823. 05. Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih09. 05. Javno povabilo Usposabljamo lokalno03. 05. JAVNI RAZPIS SRRS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA09. 04. Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji27. 03. Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 201812. 03. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji07. 03. Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«19. 02. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)19. 02. SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 79,2 MIO EUR GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE19. 02. Vabilo podjetjem za vpis v bazo tehnološko razvojnih in inovativnih izdelkov, storitev in rešitev za vključevanje v mednarodne dobaviteljske verige05. 02. Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«05. 02. Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regije05. 02. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 201901. 02. Javni razpis za sofinanciranje Gradnje Odprtih Širokopasovnih Omrežij naslednje generacije GOŠO 3 – tudi za Posavje30. 01. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za š.l. 2018/2019 v okviru RŠS Posavje18. 12. Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb28. 11. Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 200028. 11. Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«28. 11. Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«14. 11. DRUGO POVABILO RSR06. 11. Objavljen je javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije06. 11. Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«02. 11. Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 02. 11. Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«26. 10. Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE odprt do 25. januarja 201823. 10. JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN V GRADNJO NOVIH SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA17. 10. Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij16. 10. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih09. 10. Javni razpis za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-201902. 10. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)28. 09. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2017/201828. 09. Javni razpis štipendij za študij v tujini za š.l. 2017/201818. 09. Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD08. 09. Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v š.l. 2017/2018 v okviru RŠS04. 09. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«04. 09. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/2018 04. 09. Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela.29. 08. Javni razpis za pospeševanje razvoja PODJETNIŠTVO v Občini Brežice za leto 201716. 08. Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2017 16. 08. Sofinanciranje inovativnih programov in prireditev na tržnici Videm za leto 2017 11. 08. Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva07. 08. Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva20. 07. Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 201817. 07. Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.030. 06. Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS v Posavski regiji29. 06. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 2016/201729. 05. Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 201723. 05. Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 201708. 05. javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«31. 03. Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 201829. 03. Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 201829. 03. Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn27. 03. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 201820. 03. Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitala28. 02. Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 201727. 02. Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS06. 02. Objava javnega razpisa za problemska območja in javnega razpisa za podjetniške projekte in projekte s področja lesarstva03. 02. Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/201827. 01. Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice09. 01. Mikrokrediti na problemskih območjih04. 01. Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«23. 12. Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«28. 11. JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 25. 11. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 201725. 11. Javni razpis "Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam"25. 11. Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«17. 11. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 15. 11. Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 201704. 11. Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja02. 11. Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«02. 11. 8 mio € za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 201617. 10. JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI – PFA 2016 17. 10. Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"04. 10. Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja30. 09. Evropska sredstva za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere29. 09. Evropska sredstva za vsebinsko podporo MSP v začetnih fazah življenjskega cikla09. 09. Evropska sredstva za javni razpis »Popestrimo šolo 2016–2021«05. 09. Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov05. 09. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin26. 08. Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)19. 08. Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/201718. 08. Subvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni od 6 do 12 mesecev16. 08. Javni razpis za »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«12. 08. Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb02. 08. Javni razpis - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo01. 08. Objavljen javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu29. 07. Pregled razpisov za podjetništvo in konkurenčnost29. 07. Aktualni razpisi s področja socialnega podjetništva29. 07. Evropska sredstva za zagon podjetij v problemskih območjih28. 07. Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) - najava javnega razpisa28. 07. Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-201828. 07. Evropska sredstva za mala in srednja podjetja v lesarstvu18. 07. Slovenski podjetniški sklad po novem podpira tudi rast podjetij na področju rabe lesa13. 06. Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 13. 06. Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 201613. 06. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 201610. 06. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 201606. 06. Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-201806. 06. Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 201606. 06. Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014 -2020 v letu 201630. 05. Po novem tudi mikrokrediti za podjetja s socialno vsebino30. 05. P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 201626. 05. SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 201711. 04. Slovenski podjetniški sklad skupno razpisuje 2,5 milijonov evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih vložkov05. 04. Aktualni razpisi MKGP31. 03. Aktualni razpisi in razpisi v pripravi MGRT29. 03. Objava spremembe javnega razpisa za garancije in kredite RGS Posavje15. 03. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 201615. 03. P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere15. 03. Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)02. 11. Javni razpis za garancije in kredite RGS Posavje22. 06. Javni razpis za pred-financiranje projektov27. 03. Posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa20. 03. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo OM (P1)10. 02. Razpis Interreg Central Europe02. 12. Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/201514. 01. Razpis Erasmus+ 201414. 01. Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II (2. razpisni rok)