Analiza stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regiji Posavje

V okviru projekta SLOHRA SOCIONET (Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva/Združeni u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć socialnog poduzetništva), katerega glavni cilj je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU je RRA Posavje kot projektni partner izdelala Analizo stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regiji Posavje.

Dokument si lahko ogledate tukaj