Bilateralno sodelovanje

Image title


Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat 

TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2011–28.9.2012 

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 33.438,18 EUR 


OPIS PROJEKTA

Vlada Republike Srbije je v decembru 2009 sprejela program vključevanja v EU; sestavni del programa je tudi krepitev administrativne usposobljenosti na vseh ravneh za harmonizacijo in implementacijo zakonodaje. Posebej pa je izpostavljena potreba po administrativni krepitvi in usposobljenosti kadrov predvsem na regionalni, lokalni in podjetniški ravni za koriščenje EU skladov. Kot predpristopni instrument imajo vse države, ki vstopajo v proces vključevanja v EU, tako imenovano pomoč iz predpristopnih skladov, imenovano IPA. Koriščenje te pomoči je podobno kot koriščenje kasnejših EU skladov, zato je za učinkovito koriščenje pomembna usposobljenost vseh struktur na lokalni in regionalni ravni.

Glavni namen projekta, ki se je začel izvajati 1.9.2011 in se bo končal 28.9.2012, je tako pomagati  k boljši informiranosti in višji ravni usposobljenosti različnih struktur v Banatu za učinkovito pripravo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči. Zaradi prenosa dobrih praks bodo udeleženci seznanjeni tudi s problemi, na katere lahko pri koriščenju sredstev naletijo in kako zmanjšati rizike.

Projekt bo vključeval tehnično pomoč na področju krepitve administrativne usposobljenosti  za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči. V okviru izvajanja projekta bomo skupaj s predstavniki partnerske države ter slovenskimi partnerji usposobili predstavnike ciljnih skupin (občine, nevladne organizacije, zbornice in podjetja) za pripravo projektnih idej, ki jih bo mogoče realizirati s pomočjo predpristopnih sredstev EU ter okrepili administrativno usposobljenost ciljnih skupin. V okviru projekta bomo v prvi fazi prenesli znanje oziroma dobre prakse iz zasavske regije, Slovenije, v regijo Banat, Srbijo, pri čemer bomo ciljnim skupinam predstavili naše izkušnje pri pripravi projektov ter pri črpanju sredstev iz EU strukturnih skladov. V ta namen bomo organizirali delavnico, na katero bodo vabljeni predstavniki vseh ciljnih skupin. V nadaljevanju projekta bomo predstavnike ciljnih skupin usposabljali na tematiko kako se uspešno prijaviti na razpise in kako uspešno koristiti EU sredstva. V sklopu projekta načrtujemo tudi izdelavo priročnika – Kako izdelati uspešno prijavo za razpis. Omenjeni priročnik bo ciljnim skupinam predstavljen ter razdeljen v sklopu zadnje delavnice. Prav tako bomo na zadnji delavnici, ki bo namenjena vsem predstavnikom ciljnih skupin, identificirali in evalvirali projektne ideje za bodoče projekte na podlagi metode BRAINSTORMING-a.

Prenos znanja in izkušenj Srbiji na poti k približevanju EU na področju črpanja predpristopnih sredstev bo prispevalo k ekonomskemu in socialnemu razvoju tega področja. Aktivnosti projekta so dobra osnova za nadaljnje sodelovanje med institucijami, saj bodo potrebe po izkušnjah s črpanjem EU sredstev na lokalnem nivoju v Srbiji v prihodnosti še bistveno večja.


Delavnice BANAT

V sklopu projekta se je v času od 28. do 30. maja 2012 direktor RRA Posavje Martin Bratanič skupaj s sodelavkama, vodjo projekta Natašo Šterban Bezjak in mag. Natašo Šerbec, mudil na obisku v regiji Banat, kjer so v okviru projekta v mestih Pančevo in Kikinda potekale delavnice ne temo priprave projektov na različne razpise za črpanje sredstev iz evropskih skladov.

Na delavnicah, ki so jih skupaj z Regionalnim centrom za razvoj Zagorje izvajali predstavniki RRA Posavje, so se udeleženci iz občin, zbornic, podjetij in nevladnih organizacij pobliže spoznali s primeri dobre prijave na javni poziv, oblikovali so projektne ideje in se seznanili z izkušnjami RRA Posavje pri pripravi projektnih idej za črpanje sredstev LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predstavljeni so jim bili tudi primeri uspešnih prijav na poziv za sofinanciranje tehnološkega razvoja podjetij in pa instrument usposabljanja na delovnem mestu, ki ga financira Evropski socialni sklad. Navezali smo nove stike, tako se bodo predstavniki iz Banata jeseni mudili v Posavju.

PPT predstavitev programa LEADER


Delavnica Kako pripraviti uspešen predlog projekta

V sklopu projekta se je 18. in 19. septembra 2012 direktor RRA Posavje Martin Bratanič skupaj s sodelavkama, vodjo projekta Natašo Šterban Bezjak in mag. Natašo Šerbec, mudil na obisku v regiji Banat, kjer je v okviru projekta v Zrenjaninu potekala predstavitev brošure »Kako pripraviti uspešen predlog projekta«. Na delavnici, ki so jo skupaj z Regionalnim centrom za razvoj Zagorje izvajali predstavniki RRA Posavje, so udeleženci iz občin, zbornic, podjetij in nevladnih organizacij pobliže spoznali, kaj opredeljuje pojem projekt, javni poziv ter zakaj in kako se s svojim projektom prijaviti na javni poziv na evropskem, nacionalnem ali lokalnem nivoju. V nadaljevanju so spoznali, kako pripraviti uspešno prijavo na javni poziv, na kaj morajo biti pozorni pri pripravi projektne dokumentacije in pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev. Predstavljeni so bili tudi praktični nasveti, kako pripraviti in prijaviti posamezni projekt.

Projekt »Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat« je naravnan trajnostno, saj bodo rezultati projekta pripomogli k boljši informiranosti in višji ravni usposobljenosti različnih struktur v Banatu za učinkovito pripravo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči ter s tem k ekonomskemu in socialnemu razvoju tega področja. Zaradi prenosa znanj in dobrih praks, katerega del je tudi izvedena delavnica in brošura »Kako pripraviti uspešen predlog projekta«, bodo akterji na različnih ravneh lažje pristopili k pripravi projektov na različnih področjih in s tem uspešneje črpali evropska sredstva. Aktivnosti projekta so dobra osnova tudi za nadaljnje sodelovanje med institucijami, saj bodo potrebe po izkušnjah s črpanjem EU sredstev na lokalnem nivoju v Srbiji v prihodnosti še bistveno večje.