REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Človeški viri

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija in posledično tudi Slovenija postavila cilj, da postane najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in socialno kohezijo.

 

Cilji na področju človeških virov v Posavju:

 

  • razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam gospodarstva,
  • razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva,
  • vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva,
  • sektorsko povezovanje majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov,
  • zagotavljanje in razvoj osnovne ter podporne mreže zdravstvenih in socialnih storitev,
  • promocija in razvoj vseživljenjskega učenja,
  • vključevanje etničnih in ostalih izključenih skupin,
  • ustrezna ponudba za kvalitetno preživljanje prostega časa,
  • krepitev nevladnega sektorja.

 

Razvojni preboj regije bo tudi v bodoče temeljil na izkoristku energetskih, logističnih, turističnih in človeških potencialov regije ter na optimalnemu izkoriščanju možnosti, ki jih ponuja sistem javno-zasebnega partnerstva.