Regionalne strukture

DAVČNI OLAJŠAVI ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE

Na problemskem območju  z visoko brezposelnostjo – v občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče – je od 27. 7. 2013 možno uveljavljati olajšavi za zaposlovanje in investiranje. Zavezanci, ki imajo sedež v kateri izmed treh naštetih občin in tam tudi dejansko opravljajo dejavnost, lahko uveljavljajo olajšavo:

-          za zaposlovanje v višini 70 % bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca

-          za 70 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva.

Pravne osebe lahko uveljavljajo olajšave že ob davčnem obračunu za leto 2013.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v Uradnem listu 63/2013 (dne 26. 7. 2013):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=114199#!/Sklep-o-dodatnih-zacasnih-ukrepih-razvojne-podpore-za-problemsko-obmocje-z-visoko-brezposelnostjo-za-obmocje-obcin-Hrastnik-Radece-in-Trbovlje

https://www.uradni-list.si/1/content?id=74330#!/Uredba-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

http://www.uradni-list.si/1/content?id=107296#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci

Priloga 1 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

Priloga 2 http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-008-00328-OB~P002-0000.PDF#!/pdf