Delavnica v okviru projekta INNO INDUSTRY programa INTERREG EUROPE - 17. 6. 2020Regionalna razvojna agencija Posavje je v sredo, 17.6.2020 organizirala delavnico na temo Podpore preoblikovanju industrije 4.0. z namenom izboljšanja regionalnih in nacionalnih politik v okviru projekta INNO INDUSTRY pod okriljem programa INTERREG EUROPE.

Tokratna delavnica, ki je bila sestavljena iz dveh delov je potekala preko spleta – udeležili so se je predvsem predstavniki različnih podpornih institucij v gospodarstvu.

V prvem delu je predstavnica Regionalne razvojne agencije Posavje predstavila trenutno stanje na projektu in projektne aktivnosti, ter tri primere dobrih praks projektnih partnerjev in možnosti njihove implementacije v Sloveniji.

Drugi del delavnice je bil namenjen odprti razpravi deležnikov na temo aktivnosti grozdov in razvoj Industrije 4.0., potrebnih sprememb in izboljšav na področju podpore za razvoj Industrije 4.0. v Slovenskem gospodarstvu,…. Sogovorniki so bili enotni, da so takšna srečanja zelo pomemba, saj lahko le s sodelovanjem in povezovanjem prispevamo k boljšemu in strukturiranemu razvoju in napredku.

Cilj vseh delavnic je pridobitev čim kakovostnejših informacij in izkušenj, ki bodo pripomogle k kvalitetni izdelavi akcijskega načrta za uvedbo sprememb in izboljšav na področju podpore razvoja Industrije 4.0. v Slovenskem gospodarstvu.

Naslednja delavnica v sklopu projekta bo predvidoma poteka v mesecu septembru.

Več informacij o samem projektu lahko pridobite na spletni strani projekta INNO INDUSTRY https://www.interregeurope.eu/innoindustry/, ali na sedežu RRA Posavje, kontaktna oseba Urška Renko, email: urska.renko@rra-posavje.si ali 07-4881042.