Dokumenti


Dokumenti za leto 2022:

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2022

Finančni načrt za leto 2022


Dokumenti za leto 2021:

Letno poročilo RRA Posavje za leto 2021

Finančno poročilo za leto 2021

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za lato 2021

Finančni plan za leto 2021


Dokumenti za leto 2020:

RRA POSAVJE_Pravilnik o sistemizaciji sprememba 2020

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2020

Finančno poročilo za leto 2020

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2020

Finančni plan za leto 2020


Dokumenti za leto 2019: 

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2019

Finančno poročilo za leto 2019

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2019

Finančni plan za leto 2019


Dokumenti za leto 2018:

Letno porocilo zavoda RRA Posavje za leto 2018

Financno porocilo za leto 2018

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2018

Finančni plan za leto 2018


Dokumenti za leto 2017:

Letno porocilo zavoda RRA Posavje za leto 2017

Finančno poročilo za leto 2017

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2017

Finančni plan za leto 2017

 

Dokumenti za leto 2016:

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2016

Finančno poročilo za leto 2016

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2016

 

Dokumenti za leto 2015:

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na RRA Posavje

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2015

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2015

 

Dokumenti za leto 2014:

Statut RRA Posavje

Odlok o ustanovitvi RRA Posavje

Poslovnik o delu Upravnega odbora RRA posavje

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2014

 

Dokumenti za leto 2013:

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2013

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2013


Dokumenti za leto 2012:

Letno poročilo zavoda RRA Posavje za leto 2012

Letni načrt dela zavoda RRA Posavje za leto 2012


Dokumenti za leto 2009:

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest RRA Posavje


Dokumenti za leto 2007:

Odlok o ustanovitvi zavoda RRA Posavje

Statut RRA Posavje

Pravilnik o računovodstvu Regionalne razvojne agencije Posavje

Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev RRA Posavje

Poslovnik o delu Upravnega odbora RRA Posavje