Dopolnitev RRP 2021 - 2027 s projektnimi predlogi

Spoštovani,

kot ste seznanjeni aktivno poteka priprava  RRP 2021 – 2027, ki že vsebuje seznam najpomembnejših projektov za naslednjo finančno perspektivo. Ker si prizadevamo vključiti tudi vaše vsebine in mnenja, vas naprošamo za dopolnitev programskega dela dokumenta (od poglavja 13. dalje)  z vašimi projektnimi predlogi. Lahko dopolnite obstoječe predloge ali predlagate nove projekte, v kolikor smatrate, da niso vključeni, pa bi morali biti.

Vaše dopolnitve oz. nove predloge nam pošljite najkasneje do 6.10.2021 na e-mail danica.kramzar@rra-posavje.si.

Priloga:

 4_osnutek_RRP 2021_2027.pdf