Katalog informacij javnega značaja

Drugi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja

 

2. javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče

 

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program "Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče", ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) imajo stalno bivališče v občini Radeče,

b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili junija .

 

Predstavitev javnega poziva bo potekala

v Domu kulture v Radečah v četrtek, 7.5.2015, ob 13.00  uri.

Rok za oddajo vlog je 22.5.2015

 

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva - Posavska regija in PVSP Radeče) in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško ali v Domu kulture Radeče, Gledališka pot 2, Radeče; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 488 10 40 in Danica Kramžar, koordinatorka projekta, mob. 040 989 080.

 

Prijavni obrazci so na voljo tukaj (*pdf) in tukaj (*doc).