Dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu in na svoji spletni strani v petek 8.10.2021 dodatno objavil še dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU.

Dodatno sta podjetjem na voljo še:

· Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in
· Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Novost pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc pa je, da se na poziv lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.

Skupno je do sedaj objavljenih že 12 javnih pozivov za vavčerje, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.

Več podrobnosti o vavčerjih je objavljenih na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)


Šifra:
REVAV 7
Naziv javnega poziva:
REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Namen in cilj javnega poziva
: je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
Datum objave: 8.10.2021
Rok za prijavo: 31.03.2023
Spletna stran za dokumentacijo:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?&Šifra:
REVAV 3

Naziv javnega poziva: REVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Namen in cilj javnega : Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

Datum objave: 8.10.2021

Rok za prijavo: 31.03.2023

spletna stran za dokumentacijo:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?&