e-Gradovi Posavja

RRA Posavje je za operacijo e-Gradovi Posavja uspešno pridobila sredstva preko javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) “Za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19”. Vrednost sofinanciranja znaša 257.968,096 €, kar predstavlja 89,9% upravičenih stroškov, medtem ko je skupna vrednost operacije približno 340.000,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine regije Posavje – Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Projekt se je izvajal od 1. 7. 2020 do 15. 10. 2021. V okviru projekta so bila predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine, razvoj novih turističnih produktov in usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma.

Cilji operacije so:

 •  dvig kakovosti turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje ter nadgrajevanje turistične ponudbe,

 • preoblikovanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov,

 • krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma in gostinstva,

 • motivirati in usmerjati obiskovalce k obisku gradov Posavja,

 • ustvariti povezano digitalno in fizično rešitev, ki celovito prikazuje, interpretira in usmerja obiskovalce na dediščinsko turistično ponudbo na destinaciji preko digitalnega inoviranja kulturne dediščine.

Namen operacije je z digitalnim inoviranje kulturne dediščine Gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti edinstveno turistično doživetje ter destinacijo Posavje in Čatež pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem prostoru kot unikatno butično turistično destinacijo. Glede na razmere so strokovnjaki za turizem, ki so pripravljali javni razpis na ministrstvu ocenili, da je potrebna prilagoditev razvoja turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, preko spodbujanja digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitve kompetenc zaposlenih na področju turizma v destinaciji. 

Projektne aktivnosti:

 • vodenje in administracija operacije,

 • razvoj novih turističnih produktov,

 • digitalno inoviranje kulturne dediščine,

 • izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu.

Aktivnost digitalnega inoviranja kulturne dediščine gradov Posavja

RRA Posavje je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja izvajala aktivnost digitalnega inoviranja kulturne dediščine (v nadaljevanju DIKD) gradov Posavja. Predmet digitalnega inoviranja so bile sledeče enote kulturne dediščine Slovenije: grad Brežice, grad Mokrice, grad Rajhenburg, grad Sevnica, samostan Kostanjevica na Krki ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk.

Gradovi in grajski ruševini, ki so bili predmet digitalizacije, so zajeti v obliki atraktivnih prikazov 3D modelov, 360-stopinjskih posnetkov in videov s 3D modeli. V sklopu aktivnosti DIKD je bila vzpostavljena t.im. interpretacijska soba v Termah Čatež, imenovana Digitalna grajska sobana gradov Posavja, ki je opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo: hologrami, VR očala, LCD zasloni in pametne tablice. 3D modeli gradov so predstavljeni preko hologramskih predvajalnikov. 3D modeli gradov so opremljeni tudi s spremljevalnimi informacijami, ki izpostavljajo najpomembnejša zgodovinska in arhitekturna dejstva predstavljenih gradov. 360-stopinjski posnetki so na ogled preko modernih VR očal, ki obiskovalcu pričarajo prav posebno izkušnjo – uporabnik se poda na virtualni sprehod po vseh sedmih gradovih, omogočijo mu, da spozna najatraktivnejše točke gradu in začuti njegov utrip. Na LCD zaslonih se prikazujejo video posnetki  s 3D modeli treh enot – grad Brežice, grad Rajhenburg in samostan Kostanjevica na Krki. Namen videov je predstaviti obiskovalcem dodatno muzejsko in kulturno ponudbo treh omenjenih enot, ki se ukvarjajo tudi z muzejskimi dejavnostmi. Vse tri enote so registrirane kot kulturni spomeniki državnega pomena in predstavljajo dediščino Posavja.  

Interpretacijska soba, poimenovana Digitalna grajska sobana gradov Posavja je vzpostavljena kot skupen doživljajski prostor gradov Posavja, ki obiskovalce popelje v povsem nove dimenzije turističnih izkušenj. Namen Digitalne sobane je navdušiti obiskovalce nad gradovi Posavja in dediščino Posavja ter jih motivirati, da se odločijo obiskati v živo vsaj enega od njih. Ogledate si lahko krajši posnetek interpretacijske sobe: Digitalna grajska sobana gradov Posavja - YouTube

Za ogled 360-stopinjskih posnetkov e-Gradov Posavja kliknite tu - Posavski gradovi - preview - YouTube

Skladno z namenom motivacije za obisk gradov, ki so predstavljeni preko digitaliziranih vsebin, je bila razvita tudi posebna spletna mobilna aplikacija Sedem veličastnih – www.egradovi-posavja.si . Uporabnik te edinstvene aplikacije se postavi v vlogo čarovniškega vajenca Engelberta, ki potuje po vseh sedmih gradovih in odkriva njihove legende ter skrivnosti. Na vprašanja o posameznih gradovih se lahko odgovori le tako, da se uporabnik dejansko fizično nahaja na posameznemu gradu in v neposredni bližini gradu poišče rešitve oz. odgovore na vprašanja. Aplikacija je zastavljena na način, da si uporabnik želi odkleniti skrivnosti vseh gradov, motiviran je tudi z nagrado za uspešno razvozlanje skrivnosti vseh gradov.

Aktivnost digitalnega inoviranja kulturne dediščine gradov Posavja je bila izvedena v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ter vsemi ostalimi vključenimi gradovi in pomembnimi deležniki destinacije Posavje. 3D modeli in 3D rekonstrukcije so bile oblikovane na podlagi gradiv, pridobljenih s strani ZVKDS in so strani tega organa tudi potrjene. Digitalno inoviranje kulturne dediščine je izvajalo tehnološko podjetje Arctur, ki je bilo za izvajalca izbrano skladno z izpeljanim postopkom na e-JN portalu za javna naročanja.

Naj vas navdušijo 3D modeli sedmih veličastnih gradov Posavja

Grad Sevnica - 3D model

Grad Rajhenburg - 3D model

Grad Brežice - 3D model

Samostan Kostanjevica na Krki - 3D model

Grad Mokrice - 3D model 

Grad Svibno [rekonstrukcija] - 3D model 

Grad Kunšperk [rekonstrukcija] - 3D model

3D modele sedem veličastnih gradov Posavja si oglejte tudi na portalu Digitalnega inoviranja kulturne dediščine: Zbirka (dikd.si)

Aktivnost Razvoj novih turističnih produktov

RRA Posavje je v sklopu operacije e-Gradovi Posavja oblikovala novo edinstveno turistično doživetje, ki utrjuje vizijo destinacije Čatež in Posavje kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja, za zahtevnega gosta, ki išče raznolike, edinstvene in avtentične turistične izkušnje. V sklopu projektne aktivnosti razvoja turističnih produktov je bilo oblikovano novo doživetje »Sedem Veličastnih - Kraljica Posavskih doživetij: pot med grajskimi zgodbami.« Novo butično doživetje je bilo oblikovano z namenom preoblikovanja turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19. Z novim edinstvenim doživetjem želimo obiskovalcem destinacije Čatež in Posavje predstaviti sedem veličastnih gradov Posavja, jim približati bogato kulturno dediščino Posavja v povsem novi luči. To edinstveno doživetje je primerno tudi za najbolj zahtevnega gosta, ki išče nove dimenzije raziskovanja in turističnih izkušenj. Doživetje Sedem veličastnih je zasnovano kot mistični preplet dediščine in preteklosti Posavja ter vrhunske avtentične gastronomske ponudbe Posavja. Udeleženec doživetja ima priložnost izkusiti in doživeti zgodbe gradov Posavja skozi čudovito grajsko potovanje, skupaj z okušanje lokalnih specialitet, ki temeljijo na tradicionalnih surovinah in recepturah. Doživetje celovito zaokrožuje avtentično visoko kakovostno turistično ponudbo Posavja, ki temelji na zavezanosti k trajnostnemu in zelenemu delovanju. Doživetje je bilo oblikovano v skladu s Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turizma 2017 – 2021 in sledi merilom za prijavo na poziv za 5-zvezdična doživetja. Doživetje Sedem veličastnih je oblikovano kot posebno turistično doživetje, ki odlično zaokrožuje in povezuje vse aktivnosti operacije e-Gradovi Posavja. Udeleženci doživetja si ogledajo vse digitizirane vsebine gradov Posavja, ki so bili predmet digitalnega inoviranja kulturne dediščine v interpretacijski sobi v Termah Čatež in se nato odpravijo še na edinstveno raziskovanje gradov Posavja in povezane turistične ponudbe. V sklopu te aktivnosti je bil oblikovan tudi predstavitveni video, ki lepo predstavlja vseh sedem gradov Posavja, ki so del tega doživetja ter dodatno turistično ponudbo.

Doživetje Sedem veličastnih je bilo oblikovano v sodelovanju z zunanjimi izvajalci - podjetjem ILST d.o.o. (prepoznavno pod blagovno znamko Luxury Slovenia), ki doživetje tudi trži. V okviru aktivnosti je bil oblikovan podroben opis in časovnica butičnega doživetja. Več informacij o 5* doživetju Sedem veličastnih je na voljo na povezavi; rezervacija doživetja na spletni strani: www.luxuryslovenia.eu


Image title


Aktivnost Krepitev kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma

RRA Posavje je v sklopu operacije izvedla cikel Izobraževanj za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu, ki je bilo izpeljano v obliki 6 interaktivnih virtualnih delavnic. Obdobje izvajanja delavnic: od 2.2.2021 do 23.3.2021. Cikel izobraževanj je potekal virtualno, zaradi prilagoditev epidemiji COVID-19. Na delavnicah so predavali zelo izkušeni in uveljavljeni predavatelji.

Izobraževanja so pokrivala sledeče tematike:

 • Dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji,

 • pridobitev znanja na področju identificiranja turistične ponudbe,

 • razvoj butične ponudbe,

 • komunikacija,

 • pristopi zelenega okolja in

 • ohranjanje ter prezentacije kulturne dediščine.

Iz zapisanega izhaja, da so bile tematike izobraževanj skladno z razpisno dokumentacijo tega razpisa vezane na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje oz. storitve.

S strani turističnih ponudnikov je bilo izkazano veliko zanimanje za sodelovanje na vseh delavnicah. Aktivnost je bila izvedena v sodelovanju z zunanjimi izvajalci – CPT Krško. Izobraževanja so vključevala tematike, ki so bile izkazane kot zelo pomembne in potrebne s strani ključnih deležnikov in turističnih ponudnikov Posavja.

Št. Udeležencev na 6 delavnicah: 304 udeleženci (virtualna izvedba) in več kot 2000 ogledov zadnje delavnice na temo ohranjanje in prezentacije kulturne dediščine na FB kanalu.

RRA Posavje je v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem CPT Krško organizirala Regijsko konferenco na temo gastronomije v operaciji e-Gradovi Posavja, ki je bila izvedena 2.9.2020. Konferenca je bila namenjena usposabljanju zaposlenih s področja gostinstva in turizma za doseganje odličnosti na področju gastronomije. Na dogodku je bilo prisotnih 32 udeležencev. Število vabljenih je bilo omejeno zaradi ukrepov glede epidemije COVID-19. Prenos konference je potekal v živo preko družbenega omrežja Facebook, kjer je dogodek spremljajo še dodatnih 3000 udeležencev. Konferenca je potekala v sklopu Meseca Okusov Posavja.

V sklopu aktivnosti za krepitev kompetenc je RRA Posavje izvedla tudi Drugo Regijsko konferenco e-Gradov Posavja na temo gastronomije, ki je potekala 8.6.2021, v Kulturni dvorani Sevnica. Konferenca je potekala v živo, obenem pa je bil tudi virtualni prenos na družbenih omrežjih. Tematika strokovne konference je bila skladno z razpisno dokumentacijo tega razpisa vezana na zagotavljanje butične, kakovostne, izvirne in inovativne turistične izkušnje oz. storitve. Na dogodku so bili prisotni strokovni in izkušeni govorniki, ki so pokrivali zgoraj navedene tematike. V ospredje konference je bila postavljena ponudba gradov Posavja v povezavi z gastronomijo in dodatno povezavo turistično ponudbo Posavja. Dogodek je bil namenjen zaposlenim v gostinstvu in turizmu. Obenem pa je bila na dogodku predstavljena tudi operacija e-gradovi Posavja in digitalizacija kulturne dediščine, ki nadgrajuje turistično ponudbo Posavja.

Št. Udeležencev na konferenci: 30 udeležencev. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z zavodom KŠTM Sevnica.

Zaključek operacije e-Gradovi Posavja

Operacija e-Gradovi Posavja je dosegla vse zastavljene cilje ter rezultate in jih na določenih področjih celo presegla. Rezultati operacije so bili javnosti predstavljeni na zaključnem hibridnem dogodku »Sedem veličastnih«, 5. oktobra 2021 na gradu Rajhenburg. Posnetek dogodka si lahko ogledate tu - Hibridni dogodek SEDEM VELICASTNIH - YouTube

Z dnem 15. 10. 2021 se projektne aktivnosti operacije e-Gradovi Posavja zaključujejo.


Ste pripravljeni na novo grajsko dogodivščino? Vljudno vabljeni, v Digitalni grajski sobani vas z veseljem pričakujemo.

Lokacija: Digitalna soba se nahajav Termah Čatež, ob Slaščičarni Urška.


Za ogled videov s 3D modeli kliknite na povezave spodaj:

Grad Brežice - 3D model - YouTube 

Nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki - 3D model - YouTube

Grad Rajhenburg - 3D model - YouTube

Grad Sevnica -3D model - YouTube

Grajske ruševine Svibno - poskus 3D rekonstrukcije - YouTube

Grajske ruševine Kunšperk - poskus 3D rekonstrukcije - YouTube

Grad Mokrice - 3D model - YouTube


Kontaktne osebe za vsa vprašanja glede operacije e-Gradovi Posavja:

Nataša Šterban, vodja službe za projektno sodelovanje in vodja operacije e-Gradovi Posavja.

e-naslov: natasa.sterban@rra-posavje.si, tel.: 07/488 10 51

Ana Jurečič Martinčič, koordinatorka e-Gradov Posavja

e-naslov:ana.jurecic.martincic@rra-posavje.si, tel.: +386 40 989 080


»Digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja ponuja obiskovalcem novo edinstveno doživetje, preko katerega doživljajo avtentičnost naše destinacije Čatež in Posavje ter potujejo v preteklost, kjer spoznavajo tisočere zgodbe veličastnih gradov.

Preko digitalnega inoviranja poskušamo kulturno dediščino približati tudi novim skupinam ljudi, predvsem mlajšim generacijam, za katere želimo, da razvijejo spoštljiv odnos do dediščine svojega okolja.«

RRA Posavje


Image title

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si