ESPR projekti1. J A V N I P O Z I V  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

Povzetek operacije: Najboljša riba je Posavska riba (Posavska riba) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)

Povzetek operacije: Povezani s Savo (PoSava) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca RD Brestanica-Krško)

2. J A V N I P O Z I V  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

Povzetek operacije: Riba je IN (Riba) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)

Povzetek operacije: Ribe na šolskih krožnikih (Šolski krožniki) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)

Povzetek operacije: Posavski ribji krog (Ribji krog) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)

3. J A V N I P O Z I V  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

Povzetek operacije: Okusi posavsko ribo (Okusi ribo) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)

Povzetek operacije: Ribe na naravovarstvenem območju (Ribe in narava) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)

Povzetek operacije: Center Sonček – center aktivnosti invalidnih oseb (CAIO) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Marjan Dornik s.p.)

Povzetek operacije: Vzpostavitev posavskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi (Od ribiča do graščaka) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KZ Krško)

4. J A V N I P O Z I V  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

Povzetek operacije: Z ribami do zdravja (Ribe in okolje) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Sevnica)

Povzetek operacije: Ujemi ribo in doživi energijo Save (Doživi energijo Save) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Krško)

Povzetek operacije: Po-Savski rečni turizem (PORT) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca Občina Radeče)

Povzetek operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes (Ribje legende) (predstavitev projekta na spletni strani upravičenca KZ Krško)