Evropska sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma danes. Skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa, ki jih bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, znaša 4,7 milijona evrov. Razpis se bo izvajal na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija. 

 

Predmet javnega razpisa je krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek razstavno-promocijskih prostorov v tujini. Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost ter konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

 

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.