Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis P1 plus 2016 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 

Upravičenec lahko zaprosi za kredit v max višini 1,25 mio EUR za realizacijo investicije oz. v višini do 200.000 EUR le za obratna sredstva (mikro ali mala podjetja v višini 100.000 EUR).

 

Obrestna mera je zelo ugodna in znaša od 6M EURIBOR + 0,15 % do 6M EURIBOR + 0,65 %.

 

Upravičenec lahko koristi tudi garancijo Sklada v višini 60 % oz. 80 % za lažje zavarovanje kredita.

 

Upravičeni stroški projekta so nakup nove tehnološke opreme, stroški gradnje in nakupa objekta ter financiranje obratnih sredstev., nastale od 01.11.2015 do 31.12.2017.

 

Roki za prijavo na razpis so 01.06., 15.06., 01.07., 15.07.,.... 15.10.2016. 

 

Dodatne informacije na tel. št. 07 488 10 52 - Danica Kramžar ali na e-pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si.