Garancijska shema Posavje

Garancijska shema Posavje je notranja organizacijska enota, ki deluje v okviru dejavnosti RRA Posavje.

V ta namen je RRA Posavje prejela finančna sredstva s strani občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, ki jih na osnovi javnih razpisov za ugodne kredite z garancijami v sodelovanju z bankami plasira vlagateljem.

Predmet aktualnega javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami RRA Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih RRA Posavje razpisuje v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. za: 

- pred-financiranje projektov v javnem interesu z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oz. podpisano pogodbo o sofinanciranju,

- financiranje investicij ter

- financiranje obratnih sredstev.

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež.

Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih ali nacionalnih sredstev in bili pri tem uspešni.


Celotna razpisna dokumentacija je na razpolago v meniju Aktualni razpisi.

 

Dodatne informacije:

Danica Kramžar

e-naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si

telefon: 07 488 10 44

mag. Nataša Šerbec

e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si

telefon: 07 488 10 46

Pomembni dokumenti:

Splošni pogoji poslovanja_GSP_2023.pdf

- Pravilnik o delu KO GSP.pdf