GOSPODARSTVO

Posavje je regija z raznoliko zastopanostjo posameznih industrij. Kot eno največjih prednosti posavskega gospodarstva lahko navedemo področje energetike, ki je bila in bo strateškega pomena ne samo za regijo, ampak za celotno Slovenijo. Poleg energetskega bazena, ki ga sestavljajo Nuklearna elektrarna Krško, Termoelektrarna Brestanica, hidroelektrarne na spodnji Savi, je tradicija Posavja usmerjena v kovinarsko-predelovalno, tekstilno, lesno in papirno industrijo.

 

V regiji Posavje je zastavljenih več razvojnih projektov. Eden izmed njih je vzpostavitev in delovanje poslovno-logistično središča Phoenix. Poleg tega so pomembne poslovne cone, ki imajo kakovostno dostopnost tako znotraj regije kot tudi izven nje. Pomemben dejavnik v razvoju gospodarstva je tudi turizem.