Hibridni študijski obisk Portugalske v okviru projekta INNO INDUSTRY

V projektu združujemo 10 partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Romunije, Španije, Portugalske, Združenega kraljestva, Švedske, Latvije in Slovaške.

16. in 17. 11. 2021 smo izvedli hibridni študijski obisk mesta Fundão na Portugalskem, ki je bil sprva načrtovan kot fizični obisk, vendar smo se zaradi trenutne epidemiološke situacije po Evropi, odločili za izvedbo hibridnega dogodka. Fizično se je študijskega obiska udeležilo 7 projektnih partnerjev, 3 pa smo dogodek spremljali virtualno.

Prvi dan smo se posvetili dvema diskusijama. Prva je tekla o Evropskem digitalnem inovacijskem stičišču (EDIH), njenem namenu, načinu delovanja in možnostih sodelovanja. Predstavljen je bil tudi primer dobre prakse »Lower Austrian House of Digitalization« (Hiša digitalizacije v Spodnji Avstriji), ki se ukvarja z vprašanji kako mobilizirati in usmeriti MSP k digitalizaciji, z izzivi ruralnih regij in specifičnih storitev, ki bi jih bilo potrebno ponuditi podjetjem. Sočasno se ukvarjajo še z evalvacijo EDIH. Predstavitev je bila zaključena z idejo o »Digital Transformation Accelerator«, ki mora uporabnikom ponuditi celotno podporo (svetovanje, potrebna orodja in bazo dobrih praks). Druga diskusija z naslovom »Innovation vouchers: exchange of experiences among partners that implemented this kind of activity«, je odpirala vprašanja o potrebi po evalvaciji rezultatov, neposrednih učinkov (output) in vpliva (impact), ki ga imajo vavčerji na MSP. Partnerji so predstavili nekatere primere dobrih praks iz svojih držav, kot slovenski primer so bili izpostavljeni vavčerji za digitalizacijo Slovenskega podjetniškega sklada, ki so bili prepoznani tudi kot primer dobre prakse v sklopu projekta.

Drugi dan se je predstavilo podjetje Vera Cruz Ventures – Agrotech company, ki se ukvarja s kmetijstvom (nasadi mandljev) in t. i. pametnim kmetovanjem. Svoje aktivnosti usmerjajo v digitalizacijo kmetijskih procesov, hkrati pa, skupaj z nekaterimi partnerji iz raziskovalnih sfer, razvijajo lastno tehnologijo senzorjev za nadzor nad porabo vode, sredstev za gnojenje kmetijskih površin, identifikacijo škodljivcev itd., ki so cenovno dostopnejši od obstoječih na trgu. So prvo podjetje v svetu, ki v razvoj procesov vključujejo »blockchain tehnologijo« (tehnologija veriženja blokov). Trenutno se skupaj s partnerji ukvarjajo z razvojem robota, ki bo pripomogel v procesu sušenja mandljev.

Dopoldan smo nadaljevali s sestankom organizacijskega odbora (»Steering Committee«), na katerem so bile predstavljene načrtovane aktivnosti do konca 1. faze, ki se zaključi 31. 1. 2022 in aktivnosti za 2. fazo, ki bo trajala 1. 2. 2022–31. 1. 2023. Vsi partnerji prioritetno razvijamo svoje akcijske načrte, ki bodo po odobritvi s strani skupnega sekretariata programa dostopni tudi na spletni strani projekta.

Informacije o samem projektu so dostopne na spletni strani RRA Posavje in na spletni strani projekta INNO INDUSTRY .


Image title

Image title