INFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMA

INFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMA


Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo 

  • Nosilec razpisa: SID Banka

  • Skrajni rok: do porabe sredstev

  • Več info


Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma 

  • Nosilec razpisa: SID Banka

  • Skrajni rok: do porabe sredstev

  • Več info