INFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMA

 • Javni razpis za izvedbo skupinskih predstavitev slovenskega turističnega gospodarstva na mednarodnih turističnih sejmih in borzah ter dogodkih v Sloveniji v obdobju od 01.09.2021 do 31.12.2023- Nosilec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Več info

 • Javni razpisi in pozivi Slovenskega podjetniškega sklada— Nosilec razpisa: SPS — Več rokov — Več info

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022— Nosilec razpisa: SPIRIT — Več rokov — Več info

 • Vključitev v zeleno shemo 2021— Nosilec razpisa: STO — Več info

 • Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih— Nosilec razpisa: STO — Skrajni rok: 31. 10. 2021 — Več info

 • Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2021— Nosilec razpisa: STO — Skrajni rok: 30. 11. 2021 — Več info

 • Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih in online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021— Nosilec razpisa: STO — Skrajni rok: 10. 12. 2021 — Več info

 • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)— Nosilec razpisa: SPS— Skrajni rok: 31. 03. 2023— Več info

 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov— Nosilec razpisa: SPS— Skrajni rok: 31. 03. 2023 — Več info

 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc— Nosilec razpisa: SPS— Skrajni rok: 31. 03. 2023 — Več info

 • LIFE programza leto 2021(prehod na čisto energijo)— Nosilec razpisa: Evropska komisija— Skrajni rok: 07. 04. 2022 — Več info


Seznam aktualnih priložnosti (neposredno ali le posredno povezanih s turizmom) za pridobitev nepovratnih sredstev ter ugodnejših posojil - Več info