Mednarodno sodelovanje Banat 2013

Informativni dogodek - predstavitev PŠS

 

Danes je v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje potekal informativni dogodek na temo predstavitve Posavske štipendijske sheme in doseženih rezultatov v iztekajočem se programskem obdobju 2007 – 2013 ter izvajanja štipendijskih shem v prihodnje.

Regionalna razvojna agencija Posavje v programskem obdobju 2007 – 2013 izvaja projekt Posavska štipendijska shema. Cilji projekta so spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov, vračanje šolajočih kadrov po končanem izobraževanju nazaj v regijo in dvig izobrazbene strukture prebivalcev v regiji.

Kot je povedala Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, je bilo tako v obdobju od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do 2013/2014 v okviru Posavske štipendijske sheme podeljenih 309 kadrovskih štipendij, vključena pa so bila podjetja iz celotnega Posavja. Sredstva za izvajanje zagotavljajo posavske občine (20%), podjetja, vključena v Posavsko štipendijsko shemo (30%), polovico pa prispeva Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije iz Evropskega socialnega sklada.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v nadaljevanju predstavila nov Zakon o štipendiranju, predstavniki Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije pa izvajanje štipendijskih shem v novi finančni perspektivi 2014 – 2020.

Prisotne je uvodoma pozdravil direktor RRA Posavje, Martin Bratanič, ki je poudaril velik pomen izvajanja Posavske štipendijske sheme in njen doprinos k razvoju kadrov in zaposlovanju v Posavju.

 

Dodatne informacije:

Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta

Telefon: 07/488-10-40

E-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

Analiza izvajanja Posavske štipendijske sheme

Predstavitev analize izvajanja PSŠ 

Predstavitev Zakona o štipendiranju – MDDSZ 

Operacijo “Posavska štipendijska shema” delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti”; prednostne usmeritve “Štipendijske sheme”.