Aktualni razpisi

Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015

 

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, poziva kandidate za štipendije za šolsko/študijsko leto 2014/2015 k prijavi za pridobitev štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

 

Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, financirajo posavske občine (Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ter Sevnica) in sicer vezano na stalno prebivališče izbranega kandidata.

 

Višino štipendije določijo posamezne občine, ki štipendije 100 % financirajo.

 

Prijava na Informativni javni poziv mora biti podana na OBR – 2 – Vloga za štipendijo v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2014/2015, ki ga kandidati dobijo na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.

 

Rok za oddajo je 18.12.2014.

Razpisna dokumentacija:

 

Vsa dodatna pojasnila glede informativnega poziva lahko dobite na elektronskem naslovu janja.cernelic@rra-posavje.si ali na telefonski številki 07/488 10 44.