INNO INDUSTRY

Image title
Image title
Image title


Image title
POVZETEK PROJEKTA INNO INDUSTRY

V okviru programa Interreg Europe je RRA Posavje uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje projekta INNO INDUSTRY, Improving innovation delivery policies (INNO INDUSTRY, Izboljšanje izvajanja inovacijskih politik).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Opis projekta: 

Za pametno transformacijo evropske industrije in večjo konkurenčnost je v sedanje politike potrebno uvesti spremembe, da se doseže cilj Evropske komisije, ki je povečanje deleža industrije v BDP iz 15 % na 20 % do leta 2020. Grozdi imajo dokazano pomembno vlogo pri uvajanju sprememb v evropski industriji. Raziskave kažejo, da so plače v bolj razvitih grozdih nekaj manj kot 3 % višje kot tiste v industriji, ki se ne nahaja v regionalnih žariščih. Zato bo spreminjanje regionalnih politik grozdov imelo pomemben vpliv na preoblikovanje industrije v večjem obsegu. 

Iz tega razloga želi projekt INNO INDUSTRY povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0 do leta 2022 z izboljšanjem regionalnih in nacionalnih politik. 

INNO INDUSTRY predlaga vzpostavitev strateške delovne skupine z namenom, da se omogoči izmenjava najboljših praks, povezanih z grozdi. 


Rezultati: 

Ključni rezultati INNO INDUSTRY bodo regionalna SWOT analiza v 10 regijah EU, identifikacija vsaj 30 najboljših praks v povezavi z grozdi in industrijo 4.0 in 10 akcijskih načrtov za izboljšave v obravnavanih politikah.Partnerji:V projektu katerega RRA Posavje je vodilni partner bo sodelovalo 10 držav EU (Avstrija, Latvija, Španija, Portugalska, Švedska, Slovaška, Madžarska, Romunija, Velika Britanija)


Naloge vodilnega partnerja RRA Posavje: 

koordinacija projektnih aktivnosti, zagotavljanje izvedbe vseh projektnih aktivnosti v skladu z delovnim načrtom; 

koordinacija dogodkov in aktivnosti posameznih partnerjev; 

spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad optimalno porabo sredstev; 

zagotavljanje osrednje podlage in podpore za vse vidika dela; 

zagotavljanje pravilnega izvajanja pravnih, pogodbenih in finančnih obveznosti;

zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov.


NAZIV PROJEKTA: Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe. 

PROJEKTNI AKRONIM: INNO INDUSTRY 

DATUM ZAČETKA: 1.8.2019 DATUM KONCA: 31.1.2023

SKUPNA VREDNOST: EUR 1.637.941,00 

ERDF SOFINANCIRANJE: EUR 1.328.386,25  


Več na spletni povezavi tukaj: https://www.interregeurope.eu/innoindustry/