Posavska štipendijska shema - razpisi

Izvajanje Posavske štipendijske sheme v šolskem/študijskem letu 2014/2015

Skladno z novim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), ki je pričel veljati s 1.1.2014, se izvajanje Posavske štipendijske sheme v novi finančni perspektivi ne bo izvajalo kot do sedaj.

RRA Posavje bo predvidoma v septembru objavila zgolj Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2014/15. Na podlagi sklenjenih pogodb o štipendiranju, bodo delodajalci upravičeni do sofinanciranja v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Ker s strani države še vedno nimamo uradnih navodil o izvajanju Enotnih regijskih štipendijskih shem v šolskem/študijskem letu 2014/15, vas bomo o vseh uradnih spremembah naknadno obvestili.

Spremembe zakonodaje bodo vplivale le na tiste sofinancirane kadrovske štipendije, ki bodo podeljene od šolskega/študijskega leta 2014/15 dalje. Pogoji in obveznosti za sofinanciranje kadrovske štipendije podeljene do vključno šolskega/študijskega leta 2013/14, se v celoti izvedejo in zaključijo po določbah starega zakona.