Izvedbeni načrt 2013-2015

Regionalna razvojna agencija Posavje je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela mnenje glede usklajenosti Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2013-2015 s kriteriji, kar je pogoj, da se lahko projekti, ki so v uvrščeni v izvedbeni načrt, prijavijo na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regi« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015. Na podlagi podane večje spremembe projektnega predloga v Izvedbenem načrtu, smo na RRA izpeljali postopek večje spremembe Izvedbenega načrta, na katerega smo prejeli mnenje MGRT.

Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud je bil za razvojno regijo izdelan in potrjen na Svetu regije Posavje.

Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2013-2015 - verzija 1.0

Na podlagi večih sprememb Izvedbenega načrta, predvsem naknadnih manjših sprememb, smo na RRA Posavje izdelali verzijo dokumenta 2.0,ki vključuje vse spremembe Izvedbenega načrta RRP regije Posavje za obdobje 2013-2015. Dokument si lahko ogledate tukaj.