Javna povabila delodajalcem za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih oseb


Zavod RS za zaposlovanje je objavil več programov oz. javnih povabil za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih oseb.


Aktualna javna povabila za praktično usposabljanje brezposelnih oseb na delovnem mestu:

  • Delovni preizkus (v trajanju 1 meseca)

  • Usposabljam.se (v trajanju 3 mesecev)

  • Učne delavnice (v trajanju 6 mesecev – izvajajo lahko invalidska in socialna podjetja ter zaposlitveni centri)


Aktualna javna povabila za finančne spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb:

  • Zaposli.me (zaposlitev starejših od 30 let za najmanj 1 leto)

  • Učne delavnice (zaposlitev oseb, ki so bile predhodno vključene v usposabljanje preko programa učnih delavnic, za najmanj 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za 6 mesecev)

  • Javna dela (zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb do konca leta 2021 pri neprofitnih delodajalcih)


Oddaja in odpiranje ponudb:

Ponudbe na javna povabila se oddajo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce https://www.zadelodajalce.si/. Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse ostale pogoje za prijavo. Podrobnejši pogoji za oddajo ponudb so razvidni v javnih povabilih, ki so objavljena na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi

Odpiranje ponudb je praviloma vsako sredo. Na posameznem odpiranju so odprte in obravnavane tiste ponudbe, ki prispejo do 23.59 ure dneva pred odpiranjem.


Kontakti za dodatna pojasnila :

- Koordinator aktivne politike zaposlovanja na OS Sevnica (07) 81 64 652 ali Območna služba Sevnica,tel. (07) 81 64 650, gpzrszsevnica@ess.gov.si

- Pisarne za delodajalce na Uradih za delo Brežice (07) 49 92 934, Krško (07) 48 81 532 in Sevnica (07) 81 64 694 ali

- Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )