Javna razprava za pripravo predloga sprememb ZSRR

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj organizira drugo javno razpravo za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bo

v sredo, 27.9.2023, ob 10. uri v prostorih Gradu Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, Brestanica.

Namen javnih razprav, ki bodo po vsebinskih sklopih organizirane v naslednjih mesecih, je pridobiti predloge sprememb zakona različnih ciljnih skupin in slišati čim več deležnikov v različnih regijah. Na tokratni javni razpravi bo poudarek na vsebini: obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev in financiranje.

Vsebina in urnik dogodka:

Uvodni nagovori:

· Podžupanja Mestne občine Krško, Brigita Piltaver Imperl

· državna sekretarka MKRR, Andreja Katič

· župan občine Podlehnik, mag. Sebastian Toplak

· vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Metka Šošterič


Image title