JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Namen javnega poziva je informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja, ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti.

 

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 oddajo vsi delodajalci, ki želijo podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

 

Zagotavljanje sredstev:

Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi RRA Posavje preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, drugo polovico pa zagotovijo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti po končanem izobraževanju zaposlili za najmanj eno leto. 

 

Obveznost štipendista:

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto; da bo vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso. 

 

Obveznosti delodajalca:

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu.

 

Zlaganje štipendij:

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. l. RS št. 56, z dne 2. 7. 2013, lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future. Velja za štipendiste, ki so se v Enotno regijsko štipendijsko shemo (ERŠS Posavje) vključili s šolskim/študijskim letom 2014/2015.

 

Upravičenci do štipendij:

Štipendije iz RŠS Posavje so namenjene dijakom in študentom, kateri se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni,  po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral. Štipendije iz RŠS Posavje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem.

 

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 12. decembra 2016 na naslov RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško ali skenirano na elektronski naslov sabina.kos@rra-posavje.si ali natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj: javni poziv in obrazec.

Zakon o štipendiranju ZŠtip-1 najdete tukaj