Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Osnovni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Javni poziv želi tudi spodbujati zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Vrednost projekta

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

- za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnost turističnega vodenja kot samostojno dejavnost (min 500,00 eur z DDV in max 2.500,00 eur z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV).

- za gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj (min 1.000,00 eur z DDV in max 5.000,00 eur z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčnmi zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV).

Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Javni poziv je odprt od dneva objave, prijavitelji pa lahko oddajo vloge do porabe sredstev.


Z namenom posredovanja dodatnih informacij v zvezi s pripravo prijav bo STO organiziral Informativni dan v obliki on-line dogodka, v ponedeljek 31.8.2020, ob 12.00 uri. Informativni dan bo potekal preko aplikacije Zoom, na naslednji povezavi.

Več informacij o javnem pozivu lahko najdete tukaj.