Posavska štipendijska shema

Javni poziv - PVSP 2014 2. skupina

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

 

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da je objavljen javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina bodo osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv bo objavljen v Posavskem obzorniku in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje. Nadaljnje informacije spremljajte na facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Ajda Baškovič, koordinatorka projekta, Jure Tičar, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 04. 07. 2014 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:  Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 04. 07. 2014  (velja poštni žig tega dne).  

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).