Aktualno o projektu

Javni poziv - PVSP 2014 3. skupina

Javni poziv za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 – Posavska regija

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila javni poziv za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo

(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina za vključitev so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili decembra. V operacijo bo vključeno deset oseb. 

 

Predstavitev javnega poziva bo potekala v okviru

Dneva odprtih vrat Zavoda RS za zaposlovanje

v četrtek, 23. oktobra 2014, in sicer:

  • ob 9.30 na Uradu za delo Brežice (Černelčeva 3a, Brežice),
  • ob 11.30 na Uradu za delo Krško (Dalmatinova 8, Krško).

 

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Jure Tičar, koordinator projekta, Nejc Pozvek, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijave (obrazec št. 1) s priloženim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo prijavitelja (obrazec št. 3), priloženim življenjepisom, potrdilom o prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v tajništvu RRA Posavje najkasneje do 07. 11. 2014 do 12.00 ure ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško do 07. 11. 2014 (velja poštni žig tega dne). Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslova naslovnika) oznaka: "Ne odpiraj! Prijava na Javni povziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014." Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj.

 

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).