Zaključeni projekti

Javni poziv za nagrade 1. skupine PVSP 2014 PREKLICAN

Spoštovani,

 

s strani vodilnega partnerja smo bili obveščeni, da je javni poziv za nagrade 1. skupine PVSP 2014, ki naj bi bil objavljen danes, 20. 11. 2014, na spletnih straneh RCR Zagorje, preklican. Po včerajšnjem obvestilu MDDSZ bo javni poziv mogoč po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2015. Izplačila nagrad, ki so bila prvotno načrtovana za 2014, naj bi se prenesla v leto 2015.

 

O novem datumu boste zainteresirani prijavitelji obveščeni pravočasno.