Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgih

Slovenska turistična organizacija skladno z javnim pozivom za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva poziva k oddaji ponudb z namenom tržno-promocijskih aktivnosti slovenske turistične ponudbe v času po glavni sezoni. Z digitalno kampanjo na bližnjih trgih 2020, v kateri se uporablja komunikacijski koncept MY WAY, se želi povečati število prihodov in prenočitev tujih turistov in s tem zasledovati cilj rasti prilivov iz naslova potovanj.


Turistične pakete za jesensko-zimsko obdobje je možno oddati od 9. 8. 2020 do vključno 30. 8. 2020 za sledeče sklope, ki bodo glede na nosilno temo razvrščeni na pristajalne strani kampanje Lifestyle (kulinarične ponudbe, ponudbe mest, kulture, družinske počitnice z izraženo nosilno temo lifestyle), Active (aktivne počitnice, družinske počitnice z izraženo nosilno temo active), Wellbeing (wellness ponudbe, družinske počitnice z izraženo nosilno temo wellbeing): 

• AKTIVNE POČITNICE, 

• DRUŽINSKE POČITNICE, 

• WELLNESS PONUDBE, 

• KULINARIČNE PONUDBE IN 

• PONUDBE MEST IN KULTURE .


Oddaja vsebin preko spletne aplikacije na https://www.slovenia.info/sl/oddajpaket je za ponudnike brezplačna. Ponudnik mora zagotoviti lektorirano oddajo vsebin v slovenskem jeziku. Vsi oddani paketi bodo brezplačno prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh digitalne kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.


Več informacij o javnem pozivu najdete tukaj


Image title