Javni poziv za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za š.l. 2021/2022


Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila Javni poziv za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko leto 2021/2022. Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavite vsi delodajalci s sedežem na območju Posavja, do 30.4.2021.

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v okviru enotne regijske štipendijske sheme za Posavsko statistično regijo v šolskem/študijskem letu 2021/2022, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Delodajalci, ki želite v šolskem/študijskem letu 2021/2022 prvič podeliti kadrovsko štipendijo lahko prijavite potrebo po kadrovski štipendiji tako, da izpolnite prijavni obrazec Prijava potreb po kadrovskih štipendijah_2021_2022.docx.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko oddate osebno na sedežu RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, preko pošte ali preko elektronske pošte na naslov simona.hostar@rra-posavje.si.

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

Več informacij najdete na Posavska štipendijska shema - javni pozivi (rra-posavje.si).