Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavlja javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)


Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.

Več informacij o javnem pozivu najdete na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija ali TU


Javni poziv je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: mgrt.gov.si in SPIRIT Slovenija, javne agencije: spiritslovenia.si.

Image title