Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019 - podaljšan

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004 Regionalna razvojna agencija Posavje objavila

javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. februarja 2019.

Rok za oddajo vlog je podaljšan do petka 11.1.2019.

Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali urska.renko@rra-posavje.si;, tel: 07 488 10 48.

Prijavni obrazci so na voljo tukaj PVSP RADEČE 2019 JP_podaljšan.pdf in tukaj PVSP RADEČE 2019 JP_podaljšan.docx