Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Posavje

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno.

 

Namen poziva je vzpostaviti nabor zunanjih neodvisnih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, sladkovodne akvakulture in regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

 

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo Upravni odbor LAS Posavje potrdil 5 (pet) neodvisnih strokovnjakov za 4-letno mandatno obdobje.

 

Rok za prijavo na javni poziv je 13.1.2017 (šteje datum oddaje na pošti).

 

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija Posavje (LAS Posavje),

CKŽ 2, 8270 Krško,

-       po  telefonu: 07 488 10 43 ter 07 488 10 40,

-       po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si.

 

Razpisna dokumentacija:

Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Posavje (tukaj)

Prijavni obrazec (tukaj)

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje (tukaj)