Javni razpis P7R 2017 - mikrokrediti na problemskih območjih v RS

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 80, Datum: 29. 12. 2017, Stran: 3065

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 12.000.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • Maribor z okolico v višini 4.220.000,00 EUR
  • Pomurje v višini 3.240.000,00 EUR
  • Pokolpje v višini 2.590.000,00 EUR
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.