JAVNI RAZPIS SRRS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA

Slovenski regionalno razvojni sklad je 26.4.2018 na svoji spletni strani strani ter v Uradnem listu RS št.29/2018 objavil nov Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Namen razpisa je
spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

Cilj razpisa je
spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.

Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je
9.911.226,59 EUR, za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje pa je na voljo 1.461.280,00 EUR.

Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.

Več o RAZPISU in RAZPISNI DOKUMENTACIJI najdete na naslednji povezavi:
 http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojilna-sredstva-problemska-obmocja