Javni razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih v letih 2018 in 2019 - Vabilo na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obme

Facebook

Vabljeni na predstavitev Javnega razpisa in aplikacije za vnos in oddajo projektov.
RAZPIS: PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE OSNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBMEJNEM OBMOČJU. V upravičeno območje spadajo občine: Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153