Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.


Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v petek, 17. 11. 2023 ob 10. uriv veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. Predhodne prijave na informativni dan niso potrebne. 


Več informacij pridobite na Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« (gov.si)