Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil Javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 v vrednosti 3.675.000,00 evrov.


Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2022/2023 do izteka izobraževalnega programa.


Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,

 • mehatronik operater,

 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,

 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

 • elektrikar/elektrikarka,

 • avtokaroserist/avtokaroseristka,

 • pek/pekarka,

 • slaščičar/slaščičarka,

 • mesar/mesarka,

 • tapetnik/tapetničarka,

 • mizar/mizarka,

 • zidar/zidarka,

 • tesar/tesarka,

 • klepar-krovec/kleparka-krovka,

 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,

 • gozdar/gozdarka,

 • gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,

 • dimnikar/dimnikarka,

 • steklar/steklarka,

 • tehnik/tehnica steklarstva.


Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku


Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.


Razpisna dokumentacija in več informacij je dostopnih na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr