Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

Spoštovani,
 
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 19 z dne 11. 3. 
2016, objavil Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016.
 
 
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na povezavi: 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi