Bilateralno sodelovanje

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije je objavljeno in še vedno odprto Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011".

Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po ZGD-ju, opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:

  • starejši od 50 let
  • ženske z največ dokončano osnovno šolo
  • invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Sredstva za sofinanciranje usposabljanj so razdeljena po regijah in na Spodnjeposavski regiji še niso v celoti razdeljena, zato pozivamo podjetja , ki želijo s pomočjo ESS sredstev usposabljati svoje zaposlene, da preverijo pogoje in se prijavijo na javno povabilo.

Informacije o celotni razpisni dokumentaciji so objavljene tukaj.