Kmalu bodo na voljo sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Razpis prinaša kar nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma (povabiloma), med najpomembnejšimi so, da:

  • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,

  • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in

  • omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

Vlogo bo možno oddati od 19. do 23. 4. 2021. Oddaja e-vloge je enostavna, potrebno je le kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga večina podjetij že uporablja pri svojem rednem poslovanju. V kolikor ga še nimate, vam svetujemo, da si ga priskrbite pred objavo razpisa.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

  • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;

  • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona EUR.


Več informacij: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/vse-novice/novica-asi/najava-razpisa-asi-nova-sredstva-za-razvoj-kompetenc-starejsih-zaposlenih