Krediti SID banke iz Posojilnega sklada za MSP

SID banka ima objavljene prgrame iz Posojilnega sklada za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

 

Gre za ugodna posojila v višini od 30.000 EUR do največ 1.000.000 EUR.

 

Obrestna mera je odvisna od kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke (informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6M EURIBOR + 1,3 %).

 

Poleg ugodne obrestne mere je prednost programa tudi enostavno zavarovanje posojila (primerna zavarovanja so zastava nepremičnine, opreme in strojev ter tudi zalog in terjatev).

 

Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016 oz. do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije na tel. št. 07 488 10 52 - Danica Kramžar ali na e-pošti: danica.kramzar@rra-posavje.si.