Krovna destinacijska znamka

Krovna destinacijska znamka je turistična destinacija Posavje, ki predstavlja celostno turistično ponudbo destinacije. Osnova je cvetrnica oz. cvetni listi, ki na eni strani ponazarjajo naravne vrednote Posavja, po obliki pa spominjajo tudi na vetrnico, kar nakazuje na energetsko usmerjenost regije. Istočasno šest cvetnih listov predstavlja šest turističnih produktov, ki je vsak svoje barve ter število občin v destinaciji. Preplet cvetnih listov pomeni, da se produkti med sabo lahko tudi prepletajo in tako tvorijo integralni turistični produkt.

Image title

Barve cvetrnice: zelena predstavlja naravne posebnosti, oranžna aktivnosti v naravi, rumena z naravo do zdravja, rdeča pristne okuse, vijolična kulturne zanimivosti in modra srečanja poslovnežev.

Image title


Slogan »Polno priložnosti« skupaj z imenom Posavje tvori besedno zvezo: Posavje, polno priložnosti. Slogan omogoča, da se pod njegovo okrilje postavi celoten spekter različnih produktov ter obiskovalca motivira, da »zgrabi ali izbere svojo priložnost«, hkrati pa je dovolj splošen, da ne usmerja k točno določeni priložnosti oziroma produktu.

 

Znamka Posavje je last RRA Posavje, ki je znamko registrirala na Uradu za intelektualno lastnino pod številko Z-200970635.