Mednarodno sodelovanje Banat 2013

Mednarodno razvojno sodelovanje z regijo Banat v letu 2013

Image title


Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat

Ekonomska situacija v Banatu ni zavidljiva, saj beležijo visoko brezposelnost (33,4%), kar je nad državnim povprečjem. Število brezposelnih je 76172 med njimi več žensk kot moških. V Banatu ima okoli 290.000 ljudi nizko stopnjo izobrazbe, kar je tudi posledica tega, da v regiji ni univerze. Veliko izobraženih mladih se odseljuje, ker najdejo zaposlitev v podjetniško bolj spodbudnih okoljih. Z odprtjem trga in možnostjo investiranja tujih vlagateljev se je v Banatu močno povečalo število investicij (v 6-letnem obdobju 147 milijonov evrov), s čimer je bilo pridobljenih 20.000 delovnih mest. V Banatu delujejo tudi inkubatorji (Zrenjanin in Kanjiža) ter svobodna trgovinska cona, ki z ugodnostmi privabljajo vedno nove investitorje.

Čeprav je Banat zelo kmetijsko naravnana regija, saj obsega kar 85 % kmetijskih zemljišč, je le 18 % ljudi zaposlenih v kmetijstvu. Zaradi zastarelega ter energetsko neučinkovitega kmetijstva so donosi na kmetijskih površinah manjši, kot bi bili ob integriranem kmetovanju. K temu pripomore tudi nepoznavanje sodobnih tehnik kmetovanja, kar je tudi posledica neizobraženega prebivalstva, staranja kmečkega prebivalstva ter nezainteresiranost mladih, da se odločijo za tovrsten poklic.

Opis projekta

Projekt vključuje dve zanimivi področji, ki sta bili izpostavljeni že v okviru projekta Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat v letih 2011 in 2012. Prvo področje so Leader sredstva, ki so glede na razvojne usmeritve, regije ki izhajajo iz njihove Regionalne razvojne strategije, izrednega pomena in izkazujejo potrebe po detajlnejši predstavitvi ter usposobitvi partnerjev na tem področju.

Drugo področje je mreženje mladih podjetnikov, podjetnikov začetnikov ter potencialnih podjetnikov. Namen je vzpostaviti model mreženja, ki bo zagotavljal ne samo izmenjavo mnenj, stališč in poslovnih stikov, temveč tudi lastno promocijo na tujih trgih ter iskanje novih kupcev in strank.

Cilji projekta:

  • vzpostaviti trajnejše sodelovanje z regijo Banat s prenosom dobrih praks in usposabljanj ter priprave skupnih modelov ter projektnih predlogov za spodbujanje regionalnega in gospodarskega razvoja, sofinanciranih iz različnih EU skladov in ostalih mednarodnih virov, 

  • vzpostavitev poslovnih povezav za razvoj gospodarstvo in podeželja, 

  • pridobivanje poslovnih kontaktov predvsem podjetnikov, star-upov, potencialnih podjetnikov, 

  • pridobivanje novih strank preko poslovnega modela mreženja, 

  • priprava skupnega projekta mreženja (že izražena potreba po tovrstnem projektu v regiji Banat), 

  • vzpostaviti podstrani za poslovno mreženje in funkcioniranje poslovnega kluba preko facebook-a, 

  • prikazati konkretni model delovanja lokalne akcijske skupine v Sloveniji – Leader, 

  • prikazati uspešne projekte črpanja sredstev Leader, 

  • prenos znanja oziroma dobrih praks v regijo Banat iz dveh pomembnih področij, podeželja in gospodarstva.


Aktualno o projektu 

Podjetnike, ki se želijo predstaviti tukaj ter na naši Facebook (https://www.facebook.com/posavje.banat) strani pozivamo, da pošljejo svoj logotip/sliko ter opis ali povezavo na spletno stran na naš naslov: posavje.banat@gmail.com


Skupni poslovni model mreženja/kluba 

Izdelali smo skupni poslovni model mreženja, ki ga lahko pogledate v slovenskem in srbskem jeziku.


Delavnice v Zrenjaninu 

Od 11.9 do 13.9. so v Zrenjaninu potekale delavnice, katerih so se udeležili predstavniki RRA Posavje in RCR Zagorje. Krajši prispevek KTV si lahko ogledate tukaj.


Facebook stran:

https://www.facebook.com/posavje.banat


Kontaktni osebi:  

Nataša Šterban Bezjak 

svetovalka za razvoj človeških virov 

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si 

tel.: 07/488 10 51   

mag. Nataša Šerbec 

svetovalka za infrastrukturo, okolje in prostor 

natasa.serbec@rra-posavje.si 

tel.: 07/488 10 46

.